Konferencija 2007.

III. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

Rijeka, Hrvatska, 12. – 13. X. 2007.
Pod motom:
RIJEKA, POVIJESNO PROMETNO RASKRŠĆE MEDITERANA I EUROPE
ORGANIZATORI: PRO TORPEDO Rijeka
U SURADNJI: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko goranska Županija, Sveučilište u Rijeci, Gospodarska komora u Rijeci, Turistička zajednica grada Rijeka

Links:

7. Konferencija | 7th Conference: