Konferencija 2007.

III. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

Rijeka, Hrvatska, 12. – 13. X. 2007.
Pod motom:
RIJEKA, POVIJESNO PROMETNO RASKRŠĆE MEDITERANA I EUROPE
ORGANIZATORI: PRO TORPEDO Rijeka
U SURADNJI: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko goranska Županija, Sveučilište u Rijeci, Gospodarska komora u Rijeci, Turistička zajednica grada Rijeka

Kazalo / TABLE OF CONTENTS

Predgovor ……………………………………………………………………………………………..  11

OPĆE TEME

Damir Dijaković …………………………………………………………………………………… 15
UNESCO World Heritage Convention and Industrial Heritage / UNESCO-va Konvencija o svjetskoj baštini i industrijska baština

Tomislav Šola ……………………………………………………………………………………….. 31
Industrial Heritage for Social Development / Industrijska baština za društveni razvoj

Steven A. Walton , Patrick E. Martin, Scott F. See  …………………………………. 55
Industrial Archaeology in North America: Current Activities and Future Prospects /
Industrijska arheologija u Sjevernoj Americi: trenutne aktivnosti i buduće mogućnosti

György Ákos, JÓzsef  Horvath ………………………………………………………………. 77
History of the “Adria” Steamship Company 1880–1936 /
Povijest parobrodskog poduzeća “Adria” od 1880. do 1936.

Velid Đekić ……………………………………………………………………………………………. 89
Etelka, iz Petrolejske luke Rijeka u svjetsku pomorsku povijest /
Tanker Etelka, from the Petroleum Port in Rijeka to the Worldnaval History

Mladen Proštenik  ………………………………………………………………………………….. 105
O jedrenjaku “Miroslav” i prijevozu nafte u Rafineriju nafte Rijeka /
About Sailboat “Miroslav” and the Shipping of Oil into Oil Refinery Rijeka

Jasna Rotim Malvić …………………………………………………………………………………. 113
Hotel za emigrante u Rijeci / Emigrants Hotel in Rijeka

Željko Arbanas, Aleksandra Deluka Tibljaš, Sanja Lučić …………………………. 123
Analize složenih potpornih konstrukcija na Lujzinskoj cesti /
Analyses of Complex Retaining Structures on the Louisiana

Theodor de Canziani Jakšić ……………………………………………………………………… 133
“Mažuranići, Brlići, Ružići – graditelji prometnica” / “The Mažuranić, Brlić and Ružić –
Families as Road Builders”

József Soltész ……………………………………………………………………………………………. 141
The History of the Budapest – Rijeka Railway Line and its Locomotives
between 1873–1919 / Povijest željezničke linije Budimpešta – Rijeka i njezinih
lokomotiva od 1873. do 1919.

Tadej Brate ……………………………………………………………………………………………… 155
The History of Technic and Technology of the Rijeka and Sušak Railway System /
Povijest tehnike i tehnologije željezničkog sustava Rijeke i Sušaka

Nana Palinić …………………………………………………………………………………………….. 171
Željeznička baština Rijeke / Rijeka’s Railway Heritage

Stanko Piplović ………………………………………………………………………………………… 187
Uspostava zračnih veza s hrvatskim primorjem tridesetih godina 20. stoljeća /
Introducing Air Transport between Prague  and the Adriatic Seaside in 1936

Stanislav Južnič ………………………………………………………………………………………… 201
Valvasor for Rijeka / Valvasor u Rijeci

Guido Zucconi ………………………………………………………………………………………….. 213
The Making of the New Waterfront in a Cosmopolitan City (1873–1914) /
Stvaranje nove obale u kozmopolitskom gradu (1873.–1914.)

Julija Lozzi Barković ………………………………………………………………………………… 227
Građevine povijesno-prometnog značenja u Sušaku – važnome prometnom raskrižju
u razdoblju između dvaju ratova / Buildings of Historical and Traffic Importance in Sušak,
an Important Traffic Intersection in the Period between the Two Wars

Ljiljana Šepić ……………………………………………………………………………………………. 239
Željeznica kao generator razvoja industrijskih zona u Zagrebu /
Railway as a Generator of Industrial Zones Development in Zagreb

Biserka Dumbović Bilušić ………………………………………………………………………….. 249
Valorizacija i mogućnosti urbane transformacije povijesnog industrijskog krajolika
željeznice u Zagrebu / Urban Redevelopment of the Railway’s Industrial Landscape in Zagreb

Snežana Milešević, Milan Vučinić ………………………………………………………………. 263
Sombor – historijsko željezničko raskršće Europe i centar industrijskog naslijeđa /
Sombor: Europe’s Historical Railway Junction and the Centre of Industrial Heritage

Andris Biedrins, Leonids Lakmundus ………………………………………………………… 273
Industrial Heritage in the Area of Riga Seaport / Industrijska baština u luci grada Rige

Miloš Matěj ……………………………………………………………………………………………….. 285
Preserving and Restoring Cultural Heritage Sites of the Northern Ferdinand Railway /
Očuvanje i obnavljanje lokacija kulturne baštine Sjeverne Ferdinandove željeznice

Nikolina Radić Štivić ………………………………………………………………………………….. 301
Nove namjene postojećih građevina  unutar kompleksa bivše tvornice “Rikard Benčić”
u Rijeci / New Purposes of the Existing Buildings within the Complex of ex “Rikard Benčić” Factory in Rijeka

Krešimir Galović ……………………………………………………………………………………….. 317
Stari prostori – nove dimenzije / Old Spaces – New Dimensions

Goran Arčabić …………………………………………………………………………………………… 331
Zagrebačka industrijska baština: stanje i perspektive / Zagreb’s Industrial Heritage:
Its Condition And Perspectives

Snješka Knežević ……………………………………………………………………………………….. 337
Industrijska i vojna arhitektura 19. stoljeća: sličnosti – pitanja zaštite /
Industrial and Military Architecture of the 19th Century: Similarities – Questions
of Protection

Sanja Lončar-Vicković ……………………………………………………………………………….. 345
Mogućnosti revitalizacije industrijskog naslijeđa arhitekture moderne u Osijeku /
Industrial Architecture in Osijek from 1918 to 1945 – Renewal Options

Tamara Rogić …………………………………………………………………………………………….. 361
Što zaštićujemo: definiranje kriterija izbora za zaštitu na primjeru duhanske industrije
u Hrvatskoj / What are we Protecting: Defining the Selection Criteria for Protection
on the Example of the Tobacco Industry in Croatia

Bay Stevens …………………………………………………………………………………………………. 383
Selling the Story of Industrial Heritage; Marketing Rijeka’s Industrial Sites for Re Use /
Kako prodati priču o industrijskom naslijeđu; marketing riječkih industrijskih lokacija
za “ponovno korištenje”

Daniela Angelina Jelinčić …………………………………………………………………………….. 397
Tvornica kulturnog turizma / Cultural Tourism Factory

Aleksandra Trifković …………………………………………………………………………………… 411
Primjena online marketinga u promociji industrijskog naslijeđa na teritoriju Vojvodine /
Online Marketing Applied in Promotion of a Industrial Heritage in Vojvodina

Stanislaw Januszewski …………………………………………………………………………………. 419
Technical Heritage of Solovki Islands: Research for the Protection Strategy /
Tehnička baština otočja Solovki: Istraživanje za strategiju zaštite

Antonio Monte, Luigi Marinò, Pietro Sampietro, Alberto De Marco ……………… 431
Recovery and Preservation of the Industrial Plant “Scoppetta” in Pulsano (Taranto), Apulia – Italy. From a Former Flouring Mill to a Museum and Documentation Centre on the Milling Industry in Southern Italy. / Obnavljanje i zaštita industrijskog pogona “Scoppetta” u Pulsanu (Taranto),
u Apuliji, Italija. Od nekadašnjeg mlina do Muzeja i Dokumentacijskog centra  mlinarske industrije južne Italije

Adriana Di Leo ……………………………………………………………………………………………. 433
The Historical Patrimony of Water-Mills: an International Filing and Classification /
Povijesna baština vodenica: međunarodno evidentiranje i klasifikacija

Piotr Gerber ……………………………………………………………………………………………….. 439
Coating Materials and Strategies for the Preservation of Iron/Steel Industrial Cultural Heritage / Materijali za premaz i postupci za očuvanje željezne ili čelične industrijske kulturne baštine

Agnieszka Wlostowska ………………………………………………………………………………… 441
Ruhr Region Industry Heritige Protection as Nature and Humane Renovation /
Zaštita industrijske baštine regije Ruhr kao obnova prirode i čovjeka

Tomasz Dabrowski ………………………………………………………………………………………. 445
My meetings with European Museums of Technology / Moji susreti s europskim tehničkim muzejima

Claudia Reck, Axel Böcker …………………………………………………………………………… 447
Restoring Large Concrete Storage Buildings at The World Heritage Site Völklingen Ironworks / Obnova velikih betonskih skladišta na mjestu željezara Svjetske baštine u Völklingenu

Francesco Calzolaio …………………………………………………………………………………….. 459
Cathedrals of the Sea / Katedrale mora

David Williams ……………………………………………………………………………………………. 471
The Lower Swansea Valley – A Post-Industrial Phoenix / Donja dolina Swansea:
postindustrijski feniks

Erwin Schatz ……………………………………………………………………………………………….. 475
Rijeka and the Austro-Hungarian Navy / Rijeka i austrougarska mornarica

Nataša Zrilić, Davor Širola ………………………………………………………………………….. 493
Stvaranje marke torpeda / Creating the Torpedo Brand

Steven A. Walton ………………………………………………………………………………………… 515
We’ll do it our Way: The Early Years of the U.S. Naval Torpedo Station, Newport,  Rhode Island / Učinit ćemo to po svome: Rane godine američke pomorske torpedne  stanice u Newportu, na Rhode Islandu

Miljenko Smokvina …………………………………………………………………………………….. 535
Isporuke riječkih torpeda Japanu / Deliveries of Rijeka’s Torpedoes to Japan

Mirko Rupert …………………………………………………………………………………………….. 561
Podmornička torpedna cijev 53 cm / Submarine Torpedo Tube

Adriana Bjelanović, Martin Brnelić, Nikola Cvitan, Daniela Ferenčić,
Davor Grandić, Milan Gredelji, Vedran Jagodnik, Gordan Jelenić,
Alen Karlović, Martina Komparić, Daniel Kovačević, Nino Krvavica,
Nikola Lustig, Ivan Marović, Ino Matković, Dragan Ribarić, Marina Stipetić,
Paulo Šćulac, Ivana Štimac, Petar Topić, Miran Tuhtan, Dean Vukušić
 ………..587
Ispitivanje konstrukcije lansirne stanice torpeda u Rijeci i analiza mogućnosti
njezine sanacije i prenamjene / Inspection of the Torpedo Launch Pad Structure
in Rijeka and Analysis of the Possibilities of its Repair and Conversion

Daniel Kovačević, Martin Brnelić, Nikola Lustig, Davor Grandić, Adriana Bjelanović ….. 591
Konstrukcija bivše lansirne stanice za torpeda u Rijeci – postupci procjene
oštećenosti / Ex Torpedo Launch Pad Structure in Rijeka – Damage Estimation Procedure

Helmut W. Malnig …………………………………………………………………………………….. 613
Naval Propulsor Systems Originated in Austria-Hungary 1827–1927 /
Pomorski propulzivni sustavi izumljeni u Austro-Ugarskoj 1827.–1927.

Erwin F. Sieche, Nikolaus Sifferlinger ………………………………………………………… 633
Naval Shipbuilding at Ganz-Danubius in Rijeka from 1905 till 1918 – Cruiser “Helgoland”
as an Example of Excellence / Gradnja brodova u “Ganz-Danubiusu”
u Rijeci od 1905. do 1918. – Krstarica “Helgoland” kao primjer najviše kvalitete

Mih ály Krámli …………………………………………………………………………………………….. 655
Naval Shipbuilding in the Danubius Shipyard in Rijeka 1906 – 1915 /
Gradnja ratnih brodova u riječkom brodogradilištu “Danubius” od 1906. do 1914.

Achille Rastelli …………………………………………………………………………………………….. 673
The Cantiere Navale del Quarnaro 1920 – 1945 /Cantieri Navali del Quarnaro 1920.–1945.

Zvonimir Freivogel ……………………………………………………………………………………… 697
Austrougarske podmornice građene u Rijeci / Austro-Hungarian Submarines built at Fiume

Stanislaw Januszewski …………………………………………………………………………………. 719
Stefan Drzewiecki – a Pioneer of Submarine Navigation / Stefan Drzewiecki –
pionir podmorske navigacije

Dinko Zorović ………………………………………………………………………………………………. 741
Još jedan osvrt na povijesna lučka skladišta / Another Text About Historic Port Warehouses

Zoran Kirchhoffer ………………………………………………………………………………………… 751
Restauracija zrakoplova Fizir FNH / Restoration of Fizir FNH Aircraft

Petar Topić, Paulo Šćulac, Nino Krvavica, Daniela Ferenčić, Martina Komparić, Miran Tuhtan, Adriana Bjelanović, Davor Grandić, Gordan Jelenić … ……………………… 753
Modeliranje postojećeg stanja konstrukcije bivše lansirne stanice torpeda u Rijeci /  Modelling Current State of Ex Torpedo Launch Pad Structure in Rijeka

Viktor Ambruš …………………………………………………………………………………………….. 757
Tvornica kože (Kožara) u Osijeku / The Leather Factory in Osijek

Ines Ambruš ………………………………………………………………………………………………… 761
“Union” paromlin u Osijeku / The Steam-Powered Flour Mill Union in Osijek

Sanja Maljković, Selena Junačkov ………………………………………………………………… 765
Vizualni aspekti industrijske arhitekture Beograda – komparativna analiza
mogućnosti adaptacije objekata za nove namjene / Visual Aspects of
Industrial Architecture in Belgrade – A Comparative Analysis of Possible
Conversions of Structures

Dragana Lucija Ratković, Karla Bačić-Jelinčić …………………………………………….. 775
Seminar: “Zaštita industrijske baštine putem prenamjene u kulturno-turističke proizvode” / Seminar: “Protection Of Industrial Heritage By Conversion Into Cultural – Tourist Products”

FOTOGRAFSKA PRIČA 2007. / PHOTO STORY 2007……………………………………. 779