Konferencija 2010.

IV. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

Rijeka, Hrvatska, 21.-23. travnja 2010.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja

posvećene temi
RIJEKA I BRODOGRAĐEVNO NASLIJEĐE: jučer – danas – sutra

ORGANIZATORI: PRO TORPEDO Rijeka

U SURADNJI: Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Sveučilište u Rijeci

Links:

7. Konferencija | 7th Conference: