Konferencija 2012.

V. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

Rijeka, 25. – 26. travnja 2012.

posvećena temi

RIJEKA I INDUSTRIJSKO GRADITELJSKO NASLJEĐE

baština arhitekture i građevinarstva

ORGANIZATORI: PRO TORPEDO Rijeka, Građevinski fakultet Rijeka, Filozofski fakultet Rijeka

U SURADNJI: Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Sveučilište u Rijeci

Links:

7. Konferencija | 7th Conference: