Konferencija 2014.

VI. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

Rijeka, 24. – 25. travnja 2014.

posvećena temi

ČOVJEK I INDUSTRIJA

s naglaskom na povijesno iskustvo o čovijeku u industriji

ORGANIZATORI: PRO TORPEDO Rijeka, Filozofski fakultet Rijeka

U SURADNJI: Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Sveučilište u Rijeci

Links:

7. Konferencija | 7th Conference: