Kategorija: Konferencija 2016.

Poziv za Konferenciju 2016.

Konferencija 2016.

Poziv za sažetke i sudjelovanje
na Konferenciji udruge
PRO TORPEDO Rijeka, Hrvatska

7. Međunarodna konferencija
industrijske baštine
Glavna tema
POVIJEST I BAŠTINA TORPEDA
150. godišnjica izuma
torpeda “Luppis-Whitehead”

Rijeka, Hrvatska, 19. – 21. svibnja 2016.

Preuzmite poziv

Links:

7. Konferencija | 7th Conference: