Skip to main content

Centar za industrijsku baštinu

O centru

Centar za industrijsku baštinu ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Rijeci koja ostvaruje programe znanstveno-istraživačke i visokostručne aktivnosti provedbom projekata u domeni kulturne baštine.

Centar svoj rad temelji na nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu istraživački, edukacijski i turistički. S obzirom na ustroj Sveučilišta u Rijeci, ali i gospodarskih potencijala Primorsko-goranske i obližnjih županija poseban naglasak stavlja se na kulturni turizam te iskorištavanje i zaštitu povijesne i umjetničke baštine. S obzirom na ustroj Sveučilišta u Rijeci, ali i gospodarskih potencijala Primorsko-goranske i obližnjih županija, poseban naglasak u radu Centra stavlja se na kulturni turizam te iskorištavanje i zaštitu povijesne i umjetničke baštine. Stoga je osnovni cilj valorizacija i prezentacija kulturne baštine na interaktivan, inovativan i multimedijalan način. Svojim djelovanjem Centar nastoji uspostaviti suradnju između gospodarskih i upravnih tijela radi očuvanja, zaštite i svrhovitog iskorištavanja kulturnog naslijeđa. U svojoj osnovi sadrži nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu znanstveno-istraživački, edukacijski i turistički rad. Na kraju, Centar je i kontakt točka za članstvo Sveučilišta u Europskoj mreži kulturnog turizma.

Djelatnosti centra:

Edukacija

 • organizacija edukativnih obilazaka kulturne baštine od važnosti za sve dobne skupine
 • održavanje obrazovnih programa za turističke vodiče, turističke djelatnike pratitelje i ostale zainteresirane osobe
 • organizacija radionica za sve dobne skupine
 • pružanje podrške u provedbi sveučilišnih programa

Istraživanje

 • sustavno istraživanje i dokumentacija industrijske baštine
 • uspostavljanje dijaloga s institucijama važnim za zaštitu industrijske baštine
 • izrada projekata u okviru nacionalnog i međunarodnog sustava zaštite industrijske baštine, organizacija tribina, rasprava i stručnih događanja vezanih uz teme koje se dotiču industrijske arheologije i kulturnih dobara

Industrijski turizam

 • istraživanje modela i mogućnosti iskorištavanja industrijske baštine u turističke svrhe te davanje prijedloga za njezinu revitalizaciju i prenamjenu
 • povezivanje s međunarodnim partnerima
 • stručna vodstva po lokalitetima industrijske baštine u Rijeci – za osnovne škole, srednje škole, građane, turiste

Ostalo

 • pružanje podrške u organizaciji kongresa, stručnih skupova i popratnih kulturnih sadržaja
 • međusektorska suradnja
 • izrada elaborata i strategija vezanih za kulturna dobra
 • promocija kulturne baštine.