Skip to main content

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF INDUSTRIAL HERITAGE:

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE OCCASION OF 150TH ANNIVERSARY OF TORPEDO FACTORY IN RIJEKA AND PRESERVATION OF INDUSTRIAL HERITAGE


Kazalo / TABLE OF CONTENTS

Impressum

Predgovor………………………………………………………………………………………….. IX

 

 

OPĆE TEME

Sonja Jurković………………………………………………………………………………………. 3
Industrijska baština kao prostorni potencijal razvoja grada za urbanotvorni
iskorak Rijeke / Industrial Heritage as a Town Development Space 
Potential for an Urban Breakthrough of Rijeka

Darja Radović-Mahečić…………………………………………………………………………. 11
Mjesto industrije u urbanističkom razvoju hrvatskih gradova 19. stoljeća /
Position of Industry in Urban Development of Croatian Towns in the 19th century

Giovanna Rosso Del Brenna …………………………………………………………………  13
Industrial Archeology and Contemporary Planning – A Loss of Meaning? /
Industrijska arheologija i suvremeno planiranje – gubitak smisla? 

Tamara Rogić ……………………………………………………………………………………..  15
K cjelovitom pristupu valorizaciji industrijskih zgrada: funkcija, forma, prostor / Towards the Integral Approach of Valuating of Industrial Buildings: Function,
Form an Space

Ljiljana Šepić ………………………………………………………………………………………  29
Rijeka – hrvatski Ironbridge / Rijeka – Croatian Ironbridge

 

150 GODINA RIJEČKE TVORNICE TORPEDA

Erwin Schatz ……………………………………………………………………………………..  39
A short Biography of Captain G. B. Luppis Born in Rijeka 190 Years Ago / Kratak životopis kapetana G. B. Luppisa rođenog u Rijeci prije 190 godina

Irvin Lukežić ………………………………………………………………………………………  49
Riječki izumitelj torpeda Ivan Blaž (Giovanni Biaggio) Luppis de Rammer / Rijeka’s Inventor of Torpedo Ivan Blaž (Giovanni Biaggio) Luppis de Rammer

Denis O’Connor ………………………………………………………………………………..  57
The Rise of Bolton as an Important Engineering and Textile Town in Early 1800 England / Uspon Boltona kao važnog tehničkog i tekstilnog središta u Engleskoj oko 1800.

Edwyn Gray ……………………………………………………………………………………….  85
Robert Whitehead – The English Engineer / Robert Whitehead – engleski inženjer

Nikolaus A. Sifferlinger ……………………………………………………………………..  105
Development of The Whitehead Torpedo in Rijeka and The Impact to the World Navies / Razvoj Whiteheadova torpeda u Rijeci i utjecaj na svjetske mornarice

Brigitta Mader …………………………………………………………………………………..  121
“Fiume 2. August 1871. 1ste rate fur die Damp Yacht f. 25000 in Silber” Robert Whitehead’s Steam-Engines on Austro-Hungarian Duty from Warships to Archduke Ludwig Salvator’s Yacht Nixe / “Rijeka, 2. kolovoza 1871. – prva rata za parnu jahtu f. 25000 u srebru” – Parni strojevi Roberta Whiteheada na austrougarskim brodovima – Od ratnih brodova do jahte Nixe nadvojvode Ludwiga Salvatorea 

Mihály Krámli …………………………………………………………………………………..  135
The Whitehead Factory and the Orders of The Austro-Hungarian Navy, Especially The Whitehead Submarines, 1904 – 1914 / Whiteheadova tvornica i narudžbe austrougarske mornarice, posebice za Whiteheadove podmornice, 1904. – 1914.

Achille Rastelli ………………………………………………………………………………….  147
The Regia Marina Torpedomen Handbook / Priručnik Regia Marina Torpedomen

Jobst Broelmann ………………………………………………………………………………..  187
Early Torpedoes and their Conservation in the Deutsches Museum, Munich / Rani primjerci torpeda i njihovo konzerviranje u njemačkom muzeju u Münchenu

Federica Fiorio ………………………………………………………………………………….  197
From Gallinaro Shipyards to Whitehead-Motofides. Analysis and Events Regarding an Industrial Archeology Site with Particular Characteristics / Od brodogradilišta Gallinari do Whitehead-Motofides. Analiza i događaji vezani uz industrijsko-arheološko nalazište s posebnim značajkama

Benito Petrucci …………………………………………………………………………………  201
The “italian period” of the Whitehead Torpedo Factory of Fiume (Rijeka) and the Foundation in Livorno of Whitehead Moto Fides (wmf 1945) and of Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (wass 1995) / “Talijansko razdoblje” Whiteheadove tvornice torpeda u Rijeci i osnivanje Whitehead Moto Fides (wmf 1945) te Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (wass 1995) u Livornu

Dejan Kosanović ………………………………………………………………………………  277
Film kao povijesni izvor za izučavanje riječke industrijske baštine / Movie as Historical Source for Investigation of Industrial Heritage in Rijeka

Mirko Rupert, Dinko Zorović …………………………………………………………….  285
Tehnički doseg zadnjih mehaničkih torpeda koji su sagrađeni u tvornici torpeda u Rijeci / Technical Achievements of the Last Mechanical Torpedoes Built in the Rijeka Torpedo Factory

Marko Franković ………………………………………………………………………………  323
Arhitektonska snimka torpedne lansirne rampe u Rijeci / Architectural Record of the Torpedo Launching Pad in Rijeka

Srđan Škunca …………………………………………………………………………………..  329
Područje Torpeda u kontekstu urbanističkog planiranja i planiranja razvoja grada Rijeke / “Torpedo”Area Within the Regional Zoning and Development Plans of City of Rijeka

Pat Dusenbury, Nataša Zrilić, Višnja Mrakovčić Supek …………………………  331
Torpedo – from Liability to Asset / Torpedo – od pasive do aktive

András Margitay Becht ………………………………………………………………………  343
Danube Monitor S.M.S. Leitha – Problems of Restoration / Problemi vezani uzrekonstrukciju i održavanje monitora SMS Leitha

Miljenko Smokvina …………………………………………………………………………..  361
Aktivnosti na očuvanju baštine riječkog torpeda od 1993. do 2003. i planovi za budućnost / Activities on Preservation of the Rijeka Torpedo Heritage in the Period 1993-2003 and Plans for the Future

 

RIJEČKA INDUSTRIJSKA BAŠTINA

Daina Glavočić ………………………………………………………………………………….  379
Riječka industrijska arhitektura bivše Šećerane i Duhanjere / Industrial Architecture of ex Sugar Rafinery and Tobacco Factory in Rijeka

Nana Palinić ……………………………………………………………………………………..  391
Povijesna skladišta riječke luke kao nacionalni i internacionalni unikum industrijske arhitekture / History of the Rijeka Port Warehouses as National and International Industrial Unicum

Olga Magaš ……………………….………………………………………………………………  415

Revitalizacija prostora industrijske zone Školjić u Rijeci / Revitalization of the
Space occupied by the Školjić Industrial Zone in Rijeka

Theodor de Canziani Jakšić ………………………………………………………………… 437
Izbor reprezentativne industrijske arhitekture Rijeke i Sušaka / Selection of Representative Industrial Architecture of Rijeka and Sušak

 

SVJETSKA ISKUSTVA U ZAŠTITI BAŠTINE

Sonja Ifko ………………………………………………………………………………………..  449
The Revitalisation of the Historic Ironworks Complex in Ravne na Koroškem: Protection of Industrial Heritage and Suggestions for its Re-Use / Čeličana u Ravne
na Koroškem, Slovenija: očuvanje industrijske baštine tog područja i prijedlozi za njegovo ponovno korištenje

Breda Mihelič …………………………………………………………………………………..  465
Industrijska arhitektura u Ljubljani na kraju 19. stoljeća / Industrial Architecture
in Ljubljana at the End of the 19th Century

Biserka Dumbović-Bilušić ………………………………………………………………….  473
Vrtno-industrijski grad Duga Resa – new age / Duga Resa – a Garden and Industrial Town – New Age

Stanislav Piplović ………………………………………………………………………………  475
Počeci industrijske gradnje u Splitu / Beginnings of the industrial architecture
in Split

Piroska Váczi ……………………………………………………………………………………  477
Ózd an Abandoned Industrial Site / Ózd – napušteno industrijsko nalazište

Milan Kovac ……………………………………………………………………………………..  483
Reconstruction of a Windmill in Malinska on the Island Krk / Rekonstrukcija vjetrenjače u Malinskoj na otoku Krku

Mirjana Goršić …………………………………………………………………………………..  485
Mreža industrijskog naslijeđa / Industrial Heritage Network

Marijan Bradanović ……………………………………………………………………………  491
Istočnojadranski svjetionici (postanak, korijeni oblikovanja) / East Adriatic
Lighthouses (origin, form roots)

Odile Jaquemin and Jean Louis Pacitto ………………………………………………..  501
Factory and Artificial Island for Torpedoes on Londe les Maures: an Alive Demonstration of the State of Industrial Heritage Between Land and See on the “Franch Riviera”

György Ákos …………………………………………………………………………………….  503
Merchant Sailing Ships in the Austro-Hungarian Monarchy – a Common Industrial Heritage of the Follow-up Countries of the Monarchy / Trgovački jedrenjaci Austro-Ugarske Monarhije – zajednička industrijska baština zemalja proizašlih iz Monarhije

Walter Höller, Alexander Sixtus von Reden …………………………………………  521
The reanimation of the Austro-Hungarian Navy tradition in Central Europe /Oživljavanje tradicije austrougarske mornarice u Srednjoj Europi u duhu zajedničkeprošlosti