Skip to main content

II. međunarodna konferencija - Rijeka, povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe

Opće teme

Damir Dijaković

UNESCO World Heritage Convention and Industrial Heritage / UNESCO-va Konvencija o svjetskoj baštini i industrijska baština

 

Tomislav Šola

Industrial Heritage for Social Development / Industrijska baština za društveni razvoj

 

Steven A. Walton , Patrick E. Martin, Scott F. See

Industrial Archaeology in North America: Current Activities and Future Prospects / Industrijska arheologija u Sjevernoj Americi: trenutne aktivnosti i buduće mogućnosti

 

György Ákos, JÓzsef  Horvath

History of the “Adria” Steamship Company 1880–1936 / Povijest parobrodskog poduzeća “Adria” od 1880. do 1936.

 

Velid Đekić

Etelka, iz Petrolejske luke Rijeka u svjetsku pomorsku povijest / Tanker Etelka, from the Petroleum Port in Rijeka to the Worldnaval History

 

Mladen Proštenik

O jedrenjaku “Miroslav” i prijevozu nafte u Rafineriju nafte Rijeka / About Sailboat “Miroslav” and the Shipping of Oil into Oil Refinery Rijeka

 

Jasna Rotim Malvić

Hotel za emigrante u Rijeci / Emigrants Hotel in Rijeka

 

Željko Arbanas, Aleksandra Deluka Tibljaš, Sanja Lučić

Analize složenih potpornih konstrukcija na Lujzinskoj cesti / Analyses of Complex Retaining Structures on the Louisiana

 

Theodor de Canziani Jakšić

“Mažuranići, Brlići, Ružići – graditelji prometnica” / “The Mažuranić, Brlić and Ružić – Families as Road Builders”

 

József Soltész

The History of the Budapest – Rijeka Railway Line and its Locomotives between 1873–1919 / Povijest željezničke linije Budimpešta – Rijeka i njezinih lokomotiva od 1873. do 1919.

 

Tadej Brate

The History of Technic and Technology of the Rijeka and Sušak Railway System / Povijest tehnike i tehnologije željezničkog sustava Rijeke i Sušaka

 

Nana Palinić

Željeznička baština Rijeke / Rijeka’s Railway Heritage

 

Stanko Piplović

Uspostava zračnih veza s hrvatskim primorjem tridesetih godina 20. stoljeća / Introducing Air Transport between Prague  and the Adriatic Seaside in 1936

 

Stanislav Južnič

Valvasor for Rijeka / Valvasor u Rijeci

 

Guido Zucconi

The Making of the New Waterfront in a Cosmopolitan City (1873–1914) / Stvaranje nove obale u kozmopolitskom gradu (1873.–1914.)

 

Julija Lozzi Barković

Građevine povijesno-prometnog značenja u Sušaku – važnome prometnom raskrižju u razdoblju između dvaju ratova / Buildings of Historical and Traffic Importance in Sušak, an Important Traffic Intersection in the Period between the Two Wars

 

Ljiljana Šepić

Željeznica kao generator razvoja industrijskih zona u Zagrebu / Railway as a Generator of Industrial Zones Development in Zagreb

 

Biserka Dumbović Bilušić

Valorizacija i mogućnosti urbane transformacije povijesnog industrijskog krajolika željeznice u Zagrebu / Urban Redevelopment of the Railway’s Industrial Landscape in Zagreb

 

Snežana Milešević, Milan Vučinić

Sombor – historijsko željezničko raskršće Europe i centar industrijskog naslijeđa / Sombor: Europe’s Historical Railway Junction and the Centre of Industrial Heritage

 

Andris Biedrins, Leonids Lakmundus

Industrial Heritage in the Area of Riga Seaport / Industrijska baština u luci grada Rige

 

Miloš Matěj

Preserving and Restoring Cultural Heritage Sites of the Northern Ferdinand Railway / Očuvanje i obnavljanje lokacija kulturne baštine Sjeverne Ferdinandove željeznice

 

Nikolina Radić Štivić

Nove namjene postojećih građevina  unutar kompleksa bivše tvornice “Rikard Benčić” u Rijeci / New Purposes of the Existing Buildings within the Complex of ex “Rikard Benčić” Factory in Rijeka

 

Krešimir Galović

Stari prostori – nove dimenzije / Old Spaces – New Dimensions

 

Goran Arčabić

Zagrebačka industrijska baština: stanje i perspektive / Zagreb’s Industrial Heritage: Its Condition And Perspectives

 

Snješka Knežević

Industrijska i vojna arhitektura 19. stoljeća: sličnosti – pitanja zaštite / Industrial and Military Architecture of the 19th Century: Similarities – Questions of Protection

 

Sanja Lončar-Vicković

Mogućnosti revitalizacije industrijskog naslijeđa arhitekture moderne u Osijeku / Industrial Architecture in Osijek from 1918 to 1945 – Renewal Options

 

Tamara Rogić

Što zaštićujemo: definiranje kriterija izbora za zaštitu na primjeru duhanske industrije u Hrvatskoj / What are we Protecting: Defining the Selection Criteria for Protection on the Example of the Tobacco Industry in Croatia

 

Bay Stevens

Selling the Story of Industrial Heritage; Marketing Rijeka’s Industrial Sites for Re Use / Kako prodati priču o industrijskom naslijeđu; marketing riječkih industrijskih lokacija za “ponovno korištenje”

 

Daniela Angelina Jelinčić

Tvornica kulturnog turizma / Cultural Tourism Factory

 

Aleksandra Trifković

Primjena online marketinga u promociji industrijskog naslijeđa na teritoriju Vojvodine / Online Marketing Applied in Promotion of a Industrial Heritage in Vojvodina

 

Stanislaw Januszewski

Technical Heritage of Solovki Islands: Research for the Protection Strategy / Tehnička baština otočja Solovki: Istraživanje za strategiju zaštite

 

Antonio Monte, Luigi Marinò, Pietro Sampietro, Alberto De Marco

Recovery and Preservation of the Industrial Plant “Scoppetta” in Pulsano (Taranto), Apulia – Italy. From a Former Flouring Mill to a Museum and Documentation Centre on the Milling Industry in Southern Italy. / Obnavljanje i zaštita industrijskog pogona “Scoppetta” u Pulsanu (Taranto), u Apuliji, Italija. Od nekadašnjeg mlina do Muzeja i Dokumentacijskog centra  mlinarske industrije južne Italije

 

Adriana Di Leo

The Historical Patrimony of Water-Mills: an International Filing and Classification / Povijesna baština vodenica: međunarodno evidentiranje i klasifikacija

 

Piotr Gerber

Coating Materials and Strategies for the Preservation of Iron/Steel Industrial Cultural Heritage / Materijali za premaz i postupci za očuvanje željezne ili čelične industrijske kulturne baštine

 

Agnieszka Wlostowska

Ruhr Region Industry Heritige Protection as Nature and Humane Renovation / Zaštita industrijske baštine regije Ruhr kao obnova prirode i čovjeka

 

Tomasz Dabrowski

My meetings with European Museums of Technology / Moji susreti s europskim tehničkim muzejima

 

Claudia Reck, Axel Böcker

Restoring Large Concrete Storage Buildings at The World Heritage Site Völklingen Ironworks / Obnova velikih betonskih skladišta na mjestu željezara Svjetske baštine u Völklingenu

 

Francesco Calzolaio

Cathedrals of the Sea / Katedrale mora

 

David Williams

The Lower Swansea Valley – A Post-Industrial Phoenix / Donja dolina Swansea: postindustrijski feniks

 

Erwin Schatz

Rijeka and the Austro-Hungarian Navy / Rijeka i austrougarska mornarica

 

Nataša Zrilić, Davor Širola

Stvaranje marke torpeda / Creating the Torpedo Brand

 

Steven A. Walton

We’ll do it our Way: The Early Years of the U.S. Naval Torpedo Station, Newport,  Rhode Island / Učinit ćemo to po svome: Rane godine američke pomorske torpedne  stanice u Newportu, na Rhode Islandu

 

Miljenko Smokvina

Isporuke riječkih torpeda Japanu / Deliveries of Rijeka’s Torpedoes to Japan

 

Mirko Rupert

Podmornička torpedna cijev 53 cm / Submarine Torpedo Tube

 

Adriana Bjelanović, Martin Brnelić, Nikola Cvitan, Daniela Ferenčić, Davor Grandić, Milan Gredelji, Vedran Jagodnik, Gordan Jelenić, Alen Karlović, Martina Komparić, Daniel Kovačević, Nino Krvavica, Nikola Lustig, Ivan Marović, Ino Matković, Dragan Ribarić, Marina Stipetić, Paulo Šćulac, Ivana Štimac, Petar Topić, Miran Tuhtan, Dean Vukušić

Ispitivanje konstrukcije lansirne stanice torpeda u Rijeci i analiza mogućnosti njezine sanacije i prenamjene / Inspection of the Torpedo Launch Pad Structure in Rijeka and Analysis of the Possibilities of its Repair and Conversion

 

Daniel Kovačević, Martin Brnelić, Nikola Lustig, Davor Grandić, Adriana Bjelanović

Konstrukcija bivše lansirne stanice za torpeda u Rijeci – postupci procjene oštećenosti / Ex Torpedo Launch Pad Structure in Rijeka – Damage Estimation Procedure

 

Helmut W. Malnig

Naval Propulsor Systems Originated in Austria-Hungary 1827–1927 / Pomorski propulzivni sustavi izumljeni u Austro-Ugarskoj 1827.–1927.

 

Erwin F. Sieche, Nikolaus Sifferlinger

Naval Shipbuilding at Ganz-Danubius in Rijeka from 1905 till 1918 – Cruiser “Helgoland” as an Example of Excellence / Gradnja brodova u “Ganz-Danubiusu” u Rijeci od 1905. do 1918. – Krstarica “Helgoland” kao primjer najviše kvalitete

 

Mihály Krámli

Naval Shipbuilding in the Danubius Shipyard in Rijeka 1906 – 1915 / Gradnja ratnih brodova u riječkom brodogradilištu “Danubius” od 1906. do 1914.

 

Achille Rastelli

The Cantiere Navale del Quarnaro 1920 – 1945 /Cantieri Navali del Quarnaro 1920.–1945.

 

Zvonimir Freivogel

Austrougarske podmornice građene u Rijeci / Austro-Hungarian Submarines built at Fiume

 

Stanislaw Januszewski

Stefan Drzewiecki – a Pioneer of Submarine Navigation / Stefan Drzewiecki – pionir podmorske navigacije

 

Dinko Zorović

Još jedan osvrt na povijesna lučka skladišta / Another Text About Historic Port Warehouses

 

Zoran Kirchhoffer

Restauracija zrakoplova Fizir FNH / Restoration of Fizir FNH Aircraft

 

Petar Topić, Paulo Šćulac, Nino Krvavica, Daniela Ferenčić, Martina Komparić, Miran Tuhtan, Adriana Bjelanović, Davor Grandić, Gordan Jelenić

Modeliranje postojećeg stanja konstrukcije bivše lansirne stanice torpeda u Rijeci /  Modelling Current State of Ex Torpedo Launch Pad Structure in Rijeka

 

Viktor Ambruš

Tvornica kože (Kožara) u Osijeku / The Leather Factory in Osijek

 

Ines Ambruš

“Union” paromlin u Osijeku / The Steam-Powered Flour Mill Union in Osijek

 

Sanja Maljković, Selena Junačkov

Vizualni aspekti industrijske arhitekture Beograda – komparativna analiza mogućnosti adaptacije objekata za nove namjene / Visual Aspects of Industrial Architecture in Belgrade – A Comparative Analysis of Possible Conversions of Structures

 

Dragana Lucija Ratković, Karla Bačić-Jelinčić

Seminar: “Zaštita industrijske baštine putem prenamjene u kulturno-turističke proizvode” / Seminar: “Protection Of Industrial Heritage By Conversion Into Cultural – Tourist Products”

 

FOTOGRAFSKA PRIČA 2007. / PHOTO STORY 2007