Skip to main content

Naše ime

Udruga Pro Torpedo nazvana je prema impresivnom tehničkom izumu iz 19. stoljeća, kojemu je Rijeka rodno mjesto i iz koje se zaputio na sve strane svijeta, svjedočeći o tehničkoj inventivnosti onodobne Rijeke. Torpedo u nazivu udruge nije samo simbol koji upućuje na vrhunac riječke tehnološke misli i proizvodne prakse određenog vremena. On je ujedno sinonim za ukupnost današnje tehničke, točnije industrijske baštine koja se nalazi na teritoriju grada Rijeke ili je s tim gradom povezana. Ona obuhvaća (materijalnu i nematerijalnu) lučku, brodograđevnu, željezničku i cestograđevnu baštinu, također baštinu proizvodnje papira, prerade nafte, lijevanja metala, strojarske industrije, kemijske industrije, proizvodnje plina, drvnih proizvoda i drugog, uključujući s njima povezanu industrijsku arhitekturu.

Naša misija

Udruga Pro Torpedo je oblik djelovanja civilnog društva kojemu je zadaća promicati vrijednosti industrijske baštine Rijeke, u lokalnom i međunarodnom kontekstu. Udruga djeluje istražujući industrijsku baštinu, organizirajući razgovore, predavanja, konferencije i stručne obilaske lokaliteta. Širenju predodžbe o vrijednosti te vrste baštine nastoji se pomoći putem medija i izdavačkom aktivnošću. Članovi Pro Torpeda nisu ograničeni profesionalnim, dobnim i bilo kojim drugim okvirima, a zanimanje za gradsku industrijsku baštinu pokazuju slijedeći osobna područja interesa i ulazeći u teme na načine koji im se čine osobno adekvatnim. U ostvarivanju svojih ciljeva Pro Torpedo je otvorenih varat za suradnju sa svima koji mogu u tomu pomoći.

Naša vizija

Udruga Pro Torpedo ima namjeru biti poticajan, stručan, pouzdan i uvažavan suradnik u procesu prepoznavanja, proučavanja, promicanja i očuvanja riječke industrijske baštine. Udruzi je djelovati za dobro grada i njegovih stanovnika, pomažući u stvaranju ozračja koje Rijeku čini suvremenim urbanim središtem, samosvjesnim gradom što poštuje vrijednosti vlastite industrijske kulture i sve ostale s njom povezane vrijednosti. Podsjećajući na aktualnu važnost onoga što je s protokom vremena postalo gradskom industrijskom baštinom, što znači i trudeći se podsjetiti na živi duh te baštine, kojim se ona neizbrisivo protegnula u današnje dane, Pro Torpedo želi doprinijeti što boljem definiranju temelja na kojima izrasta ono što se naziva riječki identitet.

Statut Udruge Pro Torpedo
Tijela udruge:

Predsjednica: Kristina Pandža
Zamjenik predsjednice: Velid Đekić
Upravni odbor: Velid Đekić, Daina Glavočić, Julija Lozzi Barković, Nana Palinić, Jakov Karmelić, Iva Mrak, Kristina Pandža

Redoviti članovi udruge Pro Torpedo:

Ines Ambruš, mr.sc. Velid Đekić, mr.sc. Daina Glavočić, Ivana Golob Mihić, dr.sc. Jakov Karmelić, prof.dr.sc. Robert Mohović, izv.prof.dr.sc. Iva Mrak, prof.dr.sc. Nana Palinić, Kristina Pandža, Tomislav Pavlešić, Marko Smoljan

Osnovni podaci:

Adresa: Trg Riccarda Zanelle 1/1, Rijeka
OIB: 26449277509
Kontakt: secretary.protorpedoconference@gmail.com

Djelovanje udruge

Udruga Pro Torpedo osnovana je 2003. godine i u dvadeset godina rada u polju industrijskog nasljeđa, udruga i njezini članovi organizirali su niz različitih aktivnosti – javnih okupljanja, akcija, međunarodnih konferencija, različitih izdanja te time postala značajan dionik u zajednici. Rijeka je time postala nezaobilazno središte istraživanja industrijskog nasljeđa te je propznata i na nacionalnoj razini, ali i u međunarodnom kontekstu.  Rad svih entuzijasta i stručnjaka važno je poticati i vrednovati, posebice jer je riječka udruga jedina takvog karaktera u Hrvatskoj, a uspješno djeluje dvadesetu godinu za redom.

Udruga se bavi promocijom i zaštitom riječke industrijske baštine.  Osnovana je 2003. godine na inicijativu mr. sc. Miljenka Smokvine, pionira u valorizaciji i promociji riječke industrijske baštine (posebno torpedistike). Važnost riječkog industrijskog naslijeđa prepoznata je u trenutku kada većina velikih proizvodnih pogona u Rijeci prestaje s radom. To je bio povod za okupljanje nekolicine entuzijasta – stručnjaka različitog profila, kojima je interes za industrijsku baštinu Rijeke i Hrvatske bio zajednički, a s nakanom popularno-znanstvenog i interdisciplinarnog pristupa istoj (humanistički, povijesni, sociološki, tehnički, umjetnički, arhitektonski, pomorski, ekonomski, prometni, geografski, itd.). Udruga Pro Torpedo predstavlja način djelovanja civilnog društva sa zadaćom promicanja industrijske baštine Rijeke u nacionalnom i međunarodnom kontekstu (prva je takva udruga građana u Republici Hrvatskoj). Ciljevi udruge vezani su za senzibiliziranje javnosti i struke za temu riječke industrijske povijesti širenjem saznanja o vrijednosti i važnosti očuvanja industrijske baštine kroz različite aktivnosti: organiziranjem međunarodnih konferencija o industrijskoj baštini, tribina, okruglih stolova, predavanja, obilazaka industrijskih lokaliteta, kroz izdavaštvo i drugo medijsko djelovanje.

Udruga je u dvadeset godina djelovanja potvrdila da je stručan, poticajan, pouzdan i nezaobilazan akter u dugogodišnjem i sveobuhvatnom procesu prepoznavanja, promicanja i očuvanja riječke industrijske baštine. I u budućnosti udruga želi djelovati za dobrobit grada i njegovih stanovnika, pomažući u promociji Rijeke kao suvremenog urbanog središta, koji poštuje i svjestan je vrijednosti vlastite industrijske baštine kao sastavnog dijela sveukupnog kulturnog identiteta.

Pored isticanja važnosti onoga što je s protokom vremena preostalo, udruga Pro Torpedo permanentnim i intenzivnim dijalogom s lokalnom zajednicom nastoji ukazati i na živi duh industrijske baštine, a sve s ciljem njezinog aktivnog korištenja i ostvarivanja mogućnosti koje riječka industrijska baština u sebi nosi.