Skip to main content

V. međunarodna konferencija posvećena temi RIJEKA I INDUSTRIJSKO GRADITELJSKO NASLJEĐE

Teorija

Axel Föhl
Beskonačne mogućnosti – širom svijeta raširena prenamjena industrijskih građevina kao kulturnog i ekonomskog dobra – četrdeset godina industrijske arheologije

Stanislav Jože Južnič
Franc Anton Steinberg (1684.–1765.), istraživač šuma, putova i mora u Rijeci

Tamara Rogić
Dajte Rijeci drugu priliku: Industrijske zgrade kao katalizatori urbanih promjena

Beáta Molnárová
Klasifikacija vrijednosti industrijskog naslijeđa u Slovačkoj

Michal Ganobjak
Materijali i tehnologije u konzervaciji industrijskog naslijeđa

Veronika Kvardová
Dekoracija industrijskih građevina

Emilija Kastelić
Industrijsko-kulturna baština Rijeke u vezi s konceptom integriranog arhitekta

Ljiljana Šepić, Zrinka Barišić Marenić, Andrej Uchytil
Situacija na području zaštite i revitalizacije industrijske baštine u Hrvatskoj od 2000. godine. Promišljanje afirmacije Rijeke kao hrvatskog Ironbridgea

Građevinarstvo

Sergije Babić , Aleksandra Deluka-TibljašSanja ŠurdonjaLorella Mekić, Srđan Škunca
Rijeka – razvoj prometne infrastrukture do 20. stoljeća

Eva Kráľová
Povijesna poštanska cesta Via Magna i njezini sadržaji

Emir Trožić , Edin Smajić
Hidrotehničko graditeljsko naslijeđe Unsko-sanskog kantona

Elvis Žic , Nana PalinićLarsen ČebuharIvan Kajapi
Brana i akumulacija Valići na vodotoku Rječine

Danko Holjević
Mogućnosti revitalizacije donjeg toka Rječine u kontekstu novih urbanističkih promišljanja grada Rijeke

Tomáš Hanáček , Peter Kardoš
Most kao dio koncepta riječnog trga

Ivana Štimac Grandić , Lucija Kuželički
Mostovi preko Rječine na lokaciji današnjega Titova trga – povijesni pregled

Diana Car-Pušić , Ivona Gudac
Utjecaj industrijalizacije na razvoj nauke o organizaciji

Industrijska baština gradova

Vlatko Čakširan
Industrijska baština grada Siska

Edin Smajić , Emir Trožić
Industrijsko graditeljsko naslijeđe Sarajeva

Maja Bilušić
Krajolik utvrda otoka Visa

Sonja Ifko
Zgrade radionica Südbahn željeznica u Mariboru i njihov utjecaj na urbanistički razvoj grada

Mirta Čok
Bolnice u Trstu između 19. i 20. stoljeća

Iva Mrak
Analiza mogućnosti korištenja lučkog skladišta XIV (DANAS 17) u riječkoj luci upotrebom višekriterijskog modela procjene baštine

Josipa Bilić
Prva dalmatinska tvornica cementa i njeni dekorativni proizvodi

Martina Bilanović , Miranda PrlendaMerica PletikosićKajo Ferić, Alen Harapin
Proizvodnja cementa na području Splita i zaštita okoliša

Pomorstvo i proizvodnja torpeda

Miljenko Smokvina
Ispitivanje torpeda i evolucija riječke torpedne lansirne stanice

Denis Cahill
Torpedo i baza podataka torpednoga ratovanja

Denis Cahill
Patrick Cunningham i njegov „raketni torpedo”

Ivan Marović , Dražen Bošković
Zapostavljene pomorske građevine – Pomorski stadion u  Miamiju u usporedbi s riječkom lansirnom stanicom za torpeda

Ivo Mileusnić
Predmeti tvornice Torpedo u Pomorskom i povijesnome muzeju Hrvatskog  primorja

Nikša Fafandjel, Marko Hadjina, Tin Matulja, Josip Andrić
Metodologija za izradu izvedbene dokumentacije replike rapske lađe u funkciji očuvanja brodograđevne baštine

Jakov Karmelić, Ivana Golob, Miljenko Smokvina
Bijeli blijesak 10 sekundi (Riječki svjetionik na Mlaki)

Josip Vretenar
Austrougarsko mornaričko zrakoplovstvo

Radnička naselja, mikrourbanizam

Maja Pličanić , Elša Turkušić
Radničko naselje moderne s „kućom za neoženjene radnike” u Varešu – prilog istraživanju arhitekture Juraja Neidhardta

Jasenka Kranjčević , Nikša Božić
Lički Osik – posljednji planirani industrijski grad u Hrvatskoj?

Ines Ambruš
Company town Bat’a u Borovu

Mirela Strahinić
Pustara Zlatna Greda

Srđan Škunca
Planiranje i izgradnja radničkih naselja u Rijeci u svjetlu društveno-političkih promjena u razdoblju 1940.–1945.

Jasna Rotim Malvić
Radnička naselja u Rijeci – socijalna politika izvan ideološki definiranog prostora i vremena

Theodor de Canziani
Prenamjena riječke industrijske arhitekture – Tvornica kožah G. Ružić

Julija Lozzi-Barković , Ivana HrebakTina Fabijančić
Tvornica UKOD u Sušaku

Biografije graditelja i arhitekata, Rafinerija

Rhea Silvija Ivanuš
Milan Pavić – fotografski majstor industrijskih i graditeljskih motiva sredine 20.

Igor Čulig
Inženjer Nikola Marić: tehnička poslovnica za stambeno, javno i industrijsko

Zrinka Paladino
Arhitektura energetskih postrojenja Lavoslava Horvata

Branko Metzger-Šober
Graditeljske specifičnosti arhitektonskog opusa Emilija Ambrosinija od 1903. do 1912. godine

Ewa Kawamura
Hotelska industrija i njezini najdraži arhitektonski stilovi u Rijeci, Opatiji i Lovranu na razmeđu 19. i 20. stoljeća

Toni Šaina
Teatrino – zgrada društvenog doma u bivšem tvorničkom kompleksu Rikard Benčić 

Velid Đekić
Nereo Bacci i ostali riječki moderni arhitekti na Mlaki

Sonja Jurković
Pristup problemima i potencijalima prostora rafinerije Mlaka

Obnova industrijske baštine - realizacije i projekti

Eleni Boumpari
The Greek Paradigm of Industrial Wastelands and their Transformation

Antonella Caroli
Tršćanske lučke strukture i posebne građevine Lagerhäuser (skladišta)

Vladimir Hain
4D park Nitra – revitalizacija vojarni iz doba Austro-Ugarske

Marko Franković
Primjer rekonstrukcije drvenog mehanizma, vodenog mlina u općini Skrad, Gorski kotar

Sanja Lončar-Vicković, Damir Markulak, Zlata Dolaček Alduk , Mario Galić
Od munjare do plinare, od plinare do tehničkog muzeja

Sanja Lončar-Vicković , Dina StoberIvan Valentić
Što čekamo? Vlak?

Katarína Šimončičová
Razvoj i moguća prenamjena termoelektrana u Bratislavi

Bernard Franković , Lana Škopac
Termoelektrana Vlaška

Edukacija, sinteza

Sanja Lončar-Vicković , Dina Stober
Industrijska baština Osijeka – sa studentima u projekt

Snješka Knežević
Otvorena pitanja o reurbanizaciji bivše tvornice Janko Gredelj i rehabilitaciji industrijske baštine

Alan Braun , Tomislav Vidović
Obnova Francuskog paviljona u Zagrebu s aspekta njegovih tehničko-tehnoloških vrijednosti

Olga Magaš
Vodovodna ulica dvadeset godina poslije

Nikolina Radić-Štivić
Krpanje grada – međunarodni urbanističko-arhitektonski projekt

Marko Bilušić
Etički odnos prema zaštiti industrijske baštine na primjerima Zagreba i okolice