Skip to main content

VI. međunarodna konferencija posvećena temi ČOVJEK I INDUSTRIJA s naglaskom na povijesno iskustvo o čovjeku u industriji

Opće teme

Snježana Prijić-Samaržija
Kada rad otuđuje? Konceptualni i moralni pristup radu

Petra Ambrušová
Škola rada – škola života

Vlaho Kovačević
Iskustvo i svijest čovjeka moderne industrijske civilizacije. Proces u kojem se modernost realizira kao društvo

Dinko Zorović
Školovanje pomoraca u Rijeci

Stanislav Jože Južnič
Isusovačko obrazovanje radnika, zanatlija i činovnika u Rijeci i Kranjskoj (200. obljetnica obnove Družbe Isusove)

Dubravka Božić Bogović
Odnos Katoličke crkve prema radu i slobodnom vremenu na primjeru biskupija u istočnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Zoran Sušanj, Ana Jakopec
Učinci doživljaja (ne)pravde na radnom mjestu

Anna Gallo
Kultura održivosti i održivi projekt Adriana Olivettija

Radnici

Miljenko Smokvina
Ljudi iza riječkog torpeda. Prilozi za povijest nastanka, razvoja i nestanka riječke Tvornice torpeda

Olga Magaš
Uloga žene u industrijalizaciji Rijeke

Barbara Riman
Radne migracije slovenskog stanovništva prema industrijskim postrojenjima u Rijeci, s posebnim osvrtom na tvornicu Torpedo

Slađana Josipović Batorek
Prvosvibanjske proslave u razdoblju socijalističke

Dragica Jovanović
Socijalni dijalog industrijalaca i radnika u Beogradu između dva svetska rata – studija slučaja almička kolonija u Beogradu

Jasna Rotim Malvić, Luka Malvić
Djelovanje i uloga ustanove Dopolavoro između dva svjetska rata u Rijeci

Francesca Castanò
Olivettijevo iskustvo u južnoj Italiji

Tatjana Šarić
Mladi u stvaranju „radničke klase” u Narodnoj Republici Hrvatskoj: školovanje i stručno osposobljavanje (1945. – 1953.)

Ratne / međuratne / poslijeratne teme

Kristina Pandža
Radnička odmarališta u Fužinama

Aleksandar Kadijević
Ekspresionizam srpske industrijske arhitekture (1918. – 1941.) kao duhovni i civilizacijski poticaj

Sanja Potkonjak, Tea Škokić
Proizvodnja kulture: neki aspekti kulturizacije socijalističkih radnika

Romana Fialová
Industrija u gradu Užgorodu između dva rata: Utjecaj na grad i lokalno stanovništvo

Sven Sorić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Tamara Marić
Redefinicija industrijskoga pejzaža Siska

Eva Belláková
Nasljeđe fenomena Bata u industrijskom gradu Svitu

Emilija Kastelić
Graditeljska baština i koncept integralnog arhitekta

Deindustrijalizacija i reindustrijalizacija

Sanja Puljar D’Alessio
Antropološki uvidi u organizacijsku kulturu brodogradilišta 3. maj

Ana Jurković, Renata Relja
Splitsko brodogradilište uoči privatizacije: pogled iznutra

Diana Car-Pušić
Novi pristup upravljanju ljudskim resursima i organizacijama u uvjetima reindustrijalizacije Hrvatske

Matea Butković
Diskriminacija pri zapošljavanju i nedovoljno uključivanje crnaca u tržište rada u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom Drugoga svjetskog rata

Vlatko Čakširan
Metalurški kombinat Željezara u kulturnom životu grada Siska 1945. – 1990

Katarina Peović Vuković
Simbolička razmjena i rad

Matija Nežić
Socijalni aspekti tvornice na Minjeri

Vesna Šendula Jengić, Jelena Hodak
Povratak prirodi s ciljem psihofi ziološkog oporavka

Nematerijalna baština

Paul Hardin Kapp
Nematerijalna industrijska baština – karika koja nedostaje

Ema Aničić, Julija Lozzi Barković
Centar za industrijsku baštinu u Rijeci

Jakov Karmelić, Ivana Golob
Tradicionalni lučki obrt u nestajanju

Diana Grgurić, Ania Škrobonja
Riječke tabacchine i sartine u popularnoj glazbi

Silva Kalčić
Čovjek – radnik u umjetničkim djelima

Snježana Pavičić
Prikazi rada u djelima hrvatskih likovnih umjetnika 1945. – 1950. (odmak od socijalističkog realizma)

Robert Mohović, Helena Miljević Pavić
Život sa sedam kora

Tehnika

Dijana Pita da Costa
O fenomenu prikupljanja: Tko, kako i zašto prikuplja u slovenskim tvornicama

Ivan Marović, Igor Ružić, Duje Kalajžić
Dokumentiranje graditeljske baštine temeljeno na blizupredmetnom fotogrametrijskom

Aleksandar Homadovski
Transferi tehnoloških revolucija u fundusu arhitektonskog stvaralaštva

Niko Cvjetković
Slika vrijedi tisuću riječi, a fi lm? Sačuvani fi lmski zapis o školskome brodu Vila Velebita

Maja Bilušić, Biserka Dumbović Bilušić, Nenad Lipovac
Očuvanje identiteta povijesnog industrijskog krajolika – proizvodnja u zadanostima kulturnog dobra

Mirko Butković
Knjiga Stapni parni strojevi Zvonka Elčića kao inspiracija za prikaz korištenja i proizvodnje parnih lokomotiva u Hrvatskoj

Mihály Krámli
Porinuće bojnog broda Szent István prije stotinu godina

Josip Vretenar
Razvoj civilnoga zračnog prometa na području južne Istre

Tvornice

Emir Trožić, Edin Smajić
Stogodišnjica male hidroelektrane Jarak-kanal Una u Bihaću

Maja Pličanić
Industrijsko zlatno doba Bosne i Hercegovine

Aleksandra Berberih-Slana
Tvornica Maribor

Nana Palinić, Domagoj Palinić
Tvornica kemijskih proizvoda u Rijeci

Danka Radić
Razvoj trogirske industrije

Bernard Franković
Parno postrojenje drvne industrije

Velid Đekić
Riječki slučaj: Rafinerija šećera u Rafineriji nafte

Radnička naselja, industrijska arhitektura

Alan Braun, Luka Tomić
Radničko stanovanje u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće

Srđan Škunca
Planiranje i izgradnja radničkog naselja brodogradilišta 3. maj i tvornice motora Aleksandar Ranković na Zametu u Rijeci, 1947. – 1952.

Lidija Butković Mićin
Prostorni razvoj tvornice Vulkan tijekom 1940-ih i 1950-ih godina

Darja Radović Mahečić
Eksperimentalni karakter industrijske arhitekture u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata

Zrinka Barišić Marenić, Ljiljana Šepić
Odnos prema industrijskom nasljeđu na primjeru recentnih devastacija u Zagrebu

Suzana Valenta, Martina Brzica, Karla Slavica
Adaptacija industrijske arhitekture u muzejske svrhe

Luka Skansi
Atlas talijanske arhitekture 50-ih i 60-ih godina