Skip to main content

V. međunarodna konferencija posvećena temi ČOVJEK I INDUSTRIJA s naglaskom na povijesno iskustvo o čovjeku u industriji

Opće teme

Snježana Prijić-Samaržija

Kada rad otuđuje? Konceptualni i moralni pristup radu

 

Petra Ambrušová

Škola rada – škola života

 

Vlaho Kovačević

Iskustvo i svijest čovjeka moderne industrijske civilizacije. Proces u kojem se modernost realizira kao društvo

 

Dinko Zorović

Školovanje pomoraca u Rijeci

 

Stanislav Jože Južnič

Isusovačko obrazovanje radnika, zanatlija i činovnika u Rijeci i Kranjskoj (200. obljetnica obnove Družbe Isusove)

 

Dubravka Božić Bogović

Odnos Katoličke crkve prema radu i slobodnom vremenu na primjeru biskupija u istočnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

 

Zoran Sušanj, Ana Jakopec

Učinci doživljaja (ne)pravde na radnom mjestu

 

Anna Gallo

Kultura održivosti i održivi projekt Adriana Olivettija

Radnici

Miljenko Smokvina

Ljudi iza riječkog torpeda. Prilozi za povijest nastanka, razvoja i nestanka riječke Tvornice torpeda

 

Olga Magaš

Uloga žene u industrijalizaciji Rijeke

 

Barbara Riman

Radne migracije slovenskog stanovništva prema industrijskim postrojenjima u Rijeci, s posebnim osvrtom na tvornicu Torpedo

 

Slađana Josipović Batorek

Prvosvibanjske proslave u razdoblju socijalističke

 

Dragica Jovanović

Socijalni dijalog industrijalaca i radnika u Beogradu između dva svetska rata – studija slučaja almička kolonija u Beogradu

 

Jasna Rotim Malvić, Luka Malvić

Djelovanje i uloga ustanove Dopolavoro između dva svjetska rata u Rijeci

 

Francesca Castanò

Olivettijevo iskustvo u južnoj Italiji

 

Tatjana Šarić

Mladi u stvaranju „radničke klase” u Narodnoj Republici Hrvatskoj: školovanje i stručno osposobljavanje (1945. – 1953.)

Ratne / međuratne / poslijeratne teme

Kristina Pandža

Radnička odmarališta u Fužinama

 

Aleksandar Kadijević

Ekspresionizam srpske industrijske arhitekture (1918. – 1941.) kao duhovni i civilizacijski poticaj

 

Sanja Potkonjak, Tea Škokić

Proizvodnja kulture: neki aspekti kulturizacije socijalističkih radnika

 

Romana Fialová

Industrija u gradu Užgorodu između dva rata: Utjecaj na grad i lokalno stanovništvo

 

Sven Sorić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Tamara Marić

Redefinicija industrijskoga pejzaža Siska

 

Eva Belláková

Nasljeđe fenomena Bata u industrijskom gradu Svitu

 

Emilija Kastelić

Graditeljska baština i koncept integralnog arhitekta

Deindustrijalizacija i reindustrijalizacija

Sanja Puljar D’Alessio

Antropološki uvidi u organizacijsku kulturu brodogradilišta 3. maj

 

Ana Jurković, Renata Relja

Splitsko brodogradilište uoči privatizacije: pogled iznutra

 

Diana Car-Pušić

Novi pristup upravljanju ljudskim resursima i organizacijama u uvjetima reindustrijalizacije Hrvatske

 

Matea Butković

Diskriminacija pri zapošljavanju i nedovoljno uključivanje crnaca u tržište rada u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom Drugoga svjetskog rata

 

Vlatko Čakširan

Metalurški kombinat Željezara u kulturnom životu grada Siska 1945. – 1990

 

Katarina Peović Vuković

Simbolička razmjena i rad

 

Matija Nežić

Socijalni aspekti tvornice na Minjeri

 

Vesna Šendula Jengić, Jelena Hodak

Povratak prirodi s ciljem psihofi ziološkog oporavka

Nematerijalna baština

Paul Hardin Kapp

Nematerijalna industrijska baština – karika koja nedostaje

 

Ema Aničić, Julija Lozzi Barković

Centar za industrijsku baštinu u Rijeci

 

Jakov Karmelić, Ivana Golob

Tradicionalni lučki obrt u nestajanju

 

Diana Grgurić, Ania Škrobonja

Riječke tabacchine i sartine u popularnoj glazbi

 

Silva Kalčić

Čovjek – radnik u umjetničkim djelima

 

Snježana Pavičić

Prikazi rada u djelima hrvatskih likovnih umjetnika 1945. – 1950. (odmak od socijalističkog realizma)

 

Robert Mohović, Helena Miljević Pavić

Život sa sedam kora

Tehnika

Dijana Pita da Costa

O fenomenu prikupljanja: Tko, kako i zašto prikuplja u slovenskim tvornicama

 

Ivan Marović, Igor Ružić, Duje Kalajžić

Dokumentiranje graditeljske baštine temeljeno na blizupredmetnom fotogrametrijskom

 

Aleksandar Homadovski

Transferi tehnoloških revolucija u fundusu arhitektonskog stvaralaštva

 

Niko Cvjetković

Slika vrijedi tisuću riječi, a fi lm? Sačuvani fi lmski zapis o školskome brodu Vila Velebita

 

Maja Bilušić, Biserka Dumbović Bilušić, Nenad Lipovac

Očuvanje identiteta povijesnog industrijskog krajolika – proizvodnja u zadanostima kulturnog dobra

 

Mirko Butković

Knjiga Stapni parni strojevi Zvonka Elčića kao inspiracija za prikaz korištenja i proizvodnje parnih lokomotiva u Hrvatskoj

 

Mihály Krámli

Porinuće bojnog broda Szent István prije stotinu godina

 

Josip Vretenar

Razvoj civilnoga zračnog prometa na području južne Istre

Tvornice

Emir Trožić, Edin Smajić

Stogodišnjica male hidroelektrane Jarak-kanal Una u Bihaću

 

Maja Pličanić

Industrijsko zlatno doba Bosne i Hercegovine

 

Aleksandra Berberih-Slana

Tvornica Maribor

 

Nana Palinić, Domagoj Palinić

Tvornica kemijskih proizvoda u Rijeci

 

Danka Radić

Razvoj trogirske industrije

 

Bernard Franković

Parno postrojenje drvne industrije

 

Velid Đekić

Riječki slučaj: Rafinerija šećera u Rafineriji nafte

Radnička naselja, industrijska arhitektura

Alan Braun, Luka Tomić

Radničko stanovanje u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće

 

Srđan Škunca

Planiranje i izgradnja radničkog naselja brodogradilišta 3. maj i tvornice motora Aleksandar Ranković na Zametu u Rijeci, 1947. – 1952.

 

Lidija Butković Mićin

Prostorni razvoj tvornice Vulkan tijekom 1940-ih i 1950-ih godina

 

Darja Radović Mahečić

Eksperimentalni karakter industrijske arhitekture u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata

 

Zrinka Barišić Marenić, Ljiljana Šepić

Odnos prema industrijskom nasljeđu na primjeru recentnih devastacija u Zagrebu

 

Suzana Valenta, Martina Brzica, Karla Slavica

Adaptacija industrijske arhitekture u muzejske svrhe

 

Luka Skansi

Atlas talijanske arhitekture 50-ih i 60-ih godina