Work plan

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE PRO TORPEDO ZA 2017. (for now only in croatian)

 

  • Pripreme VIII. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini koja će se doržati 25-26. svibnja 2018, a čija je glavna tema Obnova industrijskog naslijeđa. Pripreme uključuju definiranje tima koji će voditi aktivnosti prije i za vrijeme skupa, a posebno osobe koja će imati vodeću ulogu u tim aktivnostima, što znači definirati redoslijed i vrijeme pojedinih aktivnosti, brinuti o prvom pozivu itd. Priprema uključuje definiranje suorganizatora Konferencije, utvrđivanje Znanstvenog odbora i Organizacijskog odbora Konferencije,  traženje sponzora i donatora voljnih pomoći pripremu i održavanju konferencije i drugo.

 

  • Nastavak pripremnih poslova kojima je cilj objavljivanje Zbornika radova s prethodne, VII. međunarodne konferencije, održane 2016. godine. Zbornik treba objaviti u skladu s dosadašnjim dobrim običajima udruge, dakle uoči VIII. konferencije.

 

  • Rad na oživljavanju internetske stranice Udruge. Udruga je posljednje dvije godine imala dvije stranice, pri čemu je jedna bila posvećena VII. konferenciji, a druga je bila standardna stranica Pro Torpeda. Završetkom rada na Zborniku VII. konferecnije u cijelosti bi bio završen posao vezan uz tu konferenciju, pa bi u tom trenutku valjalo ugasiti konferencijsku stranicu i sve web aktivnositi nastaviti kontinuirano voditi putem stranice Pro Torpeda. To je poseban posao za jednu osobu, koju tek treba pronaći.

 

  • Tisak knjige Riječka radnička naselja, čiji su autori Daina Glavočić, Srđan Škunca i Jasna Rotim Malvić. Udruga se javila na gradski natječaj krajem 2016. i županijski natječaj 2017. godine, tražeći za to sredstva, za koja se očekuje da će biti odobrena.

 

  • Suradnja sa srodnim udrugama i ustanovama u Hrvatskoj i izvan nje, također s organizatorima konferencija posvećenih industrijskoj i srodnoj baštini. To može uključivati posjet Muzeju vojne povijesti u Pivki, suradnju na radionicama SEEH-a, nastavak članstva u ERICH-u i drugo.

 

  • Povećanje broja članova Pro Torpeda, posebno mlađom populacijom, koja može donijeti svježu energiju u rad udruge. O uspješnom rješavanju toga zadataka ovisi budućnost Pro Torpeda, koji će sljedeće godine imati 15. obljetnicu djelovanja.